Zaloguj się Załóż konto
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

1.Administratorem danych osobowych jest : Mirosław Mańka Smolna 9e 44-200 Rybnik
2.Kontakt: mirek761@o2.pl
3.Dane osobowe otrzymujemy podczas zakładania konta oraz w związku ze składanymi zamówieniami .
4.Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
   Dane osobowe są przetwarzane gdyż jest to niezbędne do wykonania oraz opłacenia zamówienia .
   Dane osobowe są też przetwarzane , po uzyskaniu zgody , w plikach cookies.
5.Wymagamy podania następujących danych osobowych:
   Adres email ,telefon , adres , hasło, login  oraz danych dostawy .
6.Uprawnienia klienta w zakresie przetwarzania danych :
  Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego
  rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia
  Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia,
  niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także
  prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały
zebrane przez nas; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania
Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w
celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze
świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe –
możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość
tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały
usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia
roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione
podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej
zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu
nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla
celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego
celu.
Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.
 
7.Dane osobowe są udostępniane instytucjom finansowym w związku z dokonanymi płatnościami oraz organom publicznym walczącym z nadużyciami i oszustwami.
 
8.Czas przechowywania danych osobowych.
 
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu
w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
 
Nie przechowujemy danych osobowych w celach marketingowych
 
9. Nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
10.Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie.
Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu